BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Duyurular
2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Hakkında

SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI

ÖNEMLİ TARİHLER

21 Ocak 2019 Pazartesi

Başvuruların son günü  (Tam Zamanlı)

23 Ocak 2019 Çarşamba Saat: 14:00

İngilizce Yeterlik Sınavı (Yüksek Lisans Başvurularında)

29-30 Ocak 2019 Salı-Çarşamba

Mülakatlar

01 Şubat 2019 Cuma

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi (Enstitü web sayfası)

Kayıt için gerekli evrakların ilan edilmesi (Enstitü web sayfası)

04-06 Şubat 2019 Pazartesi-Çarşamba

Kesin Kayıt ve Ücretlerin Yatırılması (Yeni Kaydolan Öğrenciler)

22 Şubat 2019 Cuma

Başvuruların son günü  (Özel Statü)

11 Şubat 2019 Pazartesi

Derslerin Başlaması

 

 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

Anabilim Dalı / Program Adı

Kontenjanlar

Anatomi ve Klinik Anatomi Doktora

2

Beslenme ve Diyetetik Doktora

5

Farmakoloji Doktora

2

Halk Sağlığı Doktora

5

Hemşirelik Doktora

10

Protetik Diş Tedavisi Doktora

2

Odyoloji Doktora

4

Tıbbi Biyoloji Doktora

5

Tıbbi Genetik Doktora

2

Anatomi Tezli Yüksek Lisans

3

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans

5

Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans

15

Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans

15

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

15

Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans

5

Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans

5

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans

10

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezli Y. Lisans

3

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans

4

Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans

5

Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans

3

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans

4

 

Hangi alanlardan başvuru kabul edileceği bilgisi ile başvuru şartları için;

http://sabe.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=919&menu_id=14

Dil eşdeğerlikleri için; 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30814109/EsdegerlikTablosu.pdf/ inceleyiniz.

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELER

 

1. Başvurular online yapılmaktadır. Başvuru için http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/lisansustu/  tıklayınız Foreign student please chick here.

2. Başvuru sırasında birleştirilerek tek bir pdf dosya olarak yüklenmesi gereken belgeler. (3 MB) büyüklüğü geçmemelidir)

a) Not döküm belgesi (Yükseköğretim Kurumlarından alınmış olan imzalı, mühürlü resmi belge)

1) Yüksek lisans başvurusu için lisans not döküm belgesi

2) Doktora başvurusu için lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi

b) Diploma fotokopisi

1) Yüksek lisans başvurusu için lisans diploma fotokopisi

2) Doktora başvurusu için lisans ve yüksek lisans diploma fotokopisi

c) Özgeçmiş …… tıklayınız.

d) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için “Türkçe Seviye Belgesi” ile “pasaport fotokopisi”

3. Ücret Dekontu

Başvuru ücreti Denizbank Şubelerine 3010-796910-362 nolu hesaba yatırılmalı, dekont açıklama kısmına mutlaka “TC Kimlik Numarası, Ad- Soyad”, “Lisansüstü program başvurusu” bilgisi yazılmalıdır

Başvuru ücreti tüm programlar için 200 TL’dir. (Ardışık iki yarıyıl başvurusu için tek bir başvuru ücreti geçerli olacaktır.

Başvuru ücretini EFT ile yatırmak isteyen adaylar ise (TL) TR650013400000079691000013 nolu IBAN numarasına ücretlerini yatırabilirler.  Adaylar dekont açıklama kısmına online başvuru sisteminde başvuru formu ekranında verilen “EFT KODU” ve “Lisansüstü program başvurusu” bilgisini yazmalıdır.

Tek başvuru ücreti ile en fazla üç programa başvuru yapılabilir. Başvurular mülâkat tarihleri birbiriyle çakışmayacak şekilde yapılmalıdır. Mülâkat bilgileri için tıklayınız.

Başvuru ücretlerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak:  

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tel: (312) 246 6666 / 6900 - 6901 - 6902 - 6903 irtibata geçilebilir

4) Yabancı Dil ve ALES puanları sistemden otomatik olarak yüklendiğinden ayrıca bir yükleme yapılmayacaktır.

5) Online başvuru sisteminde “kaydet” ve “devam et” butonlarına onay verildiğinde bir sonraki  aşamaya geçilir.

6) Tüm aşamaların sonunda aday son onay butonuna basarak başvurusunu tamamlar. Onay vermemiş adayların başvuruları geçerli değildir.

Anabilim Dalı Başkanlığına Mülâkat Sırasında Gelecek Belgeler:

1. Sisteme yüklenen belgeler (not döküm belgesi, diploma fotokopileri, özgeçmiş, yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Seviye Belgesi)

            2. Başvuru Formunun çıktısı (bir adet fotoğraf yapıştırılmış, imzalanmış şekilde)  

 

 

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSU

 

1. Başvurular online yapılmaktadır. Başvuru için http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/lisansustu/  tıklayınız Foreign student please chick here.

2. Başvuru sırasında birleştirilerek tek bir pdf dosya olarak yüklenmesi gereken belgeler. (3 MB) büyüklüğü geçmemelidir).

a) Yalnızca Diploma fotokopisi

1) Yüksek lisans başvurusu için lisans diploma fotokopisi

2) Doktora başvurusu için lisans ve yüksek lisans diploma fotokopileri

b) Yabancı Uyruklu öğrenciler için diploma fotokopileri ile birlikte pasaport fotokopisi

3) Ücret Dekontu

Başvuru ücreti Denizbank Şubelerine 3010-796910-362 nolu hesaba yatırılmalı, dekont açıklama kısmına mutlaka “TC Kimlik Numarası, Ad- Soyad”, “Lisansüstü program başvurusu” bilgisi yazılmalıdır

Başvuru ücreti tüm programlar için 200 TL’dir. (Ardışık iki yarıyıl başvurusu için tek bir başvuru ücreti geçerli olacaktır.

Başvuru ücretini EFT ile yatırmak isteyen adaylar (TL) TR650013400000079691000013 nolu IBAN numarasına ücretlerini yatırabilirler.  Adaylar dekont açıklama kısmına online başvuru systeminde başvuru formu ekranında verilen “EFT KODU” ve “Lisansüstü program başvurusu” bilgisini yazmalıdır.

Başvuru ücretlerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tel: (312) 246 6666 / 6900 - 6901 - 6902 - 6903 irtibata geçilebilir

4. Online başvuru sisteminde “kaydet” ve “devam et” butonlarına onay verildikten sonra bir sonraki aşamaya geçilir.

5. Tüm aşamaların sonunda aday son onay butonuna basarak başvurusunu tamamlar. Onay vermemiş adayların başvuruları geçerli değildir.

Anabilim Dalı Başkanlığına Mülâkat Sırasında Gelecek Belgeler:

a) Sisteme yüklenen belgeler (diploma fotokopileri)

            b) Başvuru Formunun çıktısı (bir adet fotoğraf yapıştırılmış, imzalanmış şekilde) 

 

Özel öğrencilik bir yarıyılı kapsar, yarıyıl sonunda öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilişiği kesilir. Diğer yarıyıl istenen evrakların yeniden hazırlanarak başvuru yapılması gerekir. Özel öğrencilik en fazla 2 yarıyıldır.

 

Lisans programlarının son sınıf öğrencileri Enstitümüz Anabilim Dallarınca açılacak lisansüstü dersleri “özel öğrenci” olarak alabilirler. Son sınıf öğrencilerinden başvuru esnasında diğer belgelerin yanı sıra sisteme not döküm belgesini de yüklemeleri istenir.