BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Teslimi

Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olanların aşağıda belirtilen belgeleri tez savunma sınavından sonraki 1 ay içerisinde, Enstitüye eksiksiz teslim etmeleri gerekir:

1.      Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş 2 adet tez.

         Tezlerde;

         Tez savunma kapak sayfası (tek sayfa - ıslak imzalı) 

         Tez Çalışması Orijinallik Raporu (Tek sayfa - ıslak imzalı) olmalıdır.

  Tezlerden biri;

         Tez savunma kapak sayfasının hemen arkasında olacak şekilde “tez çalışması orijinallik raporu” da eklenmiş olarak teslim edilmelidir (diğer tez ıslak imzalı olmayıp, fotokopi olacaktır).

2.      Tez veya çalışmanın kaydedildiği 2 adet CD (CD'ye kayıt edilirken dosya adı Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin Tez Veri Girişi ve Yayımlama Formunda yer alan "referans numarası” ile kayıt edilmelidir),

3.      Enstitü tarafından verilecek olan Elektronik Tez Kabul Formu  (2 adet)

4.      Tez Veri Giriş Formu (2 adet)