BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Teslimi

Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olanların aşağıda belirtilen belgeleri tez savunma sınavından sonraki 1 ay içerisinde, Enstitüye eksiksiz teslim etmeleri gerekir:

1.      Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş 2 adet tez.

2.      Tez veya çalışmanın kaydedildiği 2 adet CD (CD'ye kayıt edilirken dosya adı Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin Tez Veri Girişi ve Yayımlama Formunda yer alan "referans numarası” ile kayıt edilmelidir),

3.      Enstitü tarafından verilecek olan Elektronik Tez Kabul Formu  (2 adet)

4.      Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (2 adet)