BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Rengin Erdal

Prof. Dr. F. Belgin Ataç

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı

Prof. Dr. Ş. Remzi Erdem

Prof. Dr. Gül Kızıltan

 

Enstitü Sekreteri

Berrin Öztürk-Öngüner

Müdürlük Sekreteri

Özden Ekinci