BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Savunma Sınavı Tarihleri

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 TEZ SAVUNMA SINAV TARİHLERİ 
Öğrencinin
Adı Soyadı
Programı  Tez Başlığı  Danışman
Adı Soyadı 
Sınav Tarihi
Saati 
Adres 
Emine Tuğba Yorulmaz Hemşirelik Yüksek Lisans  Hemşirelerde Spiritüel İyi Oluş ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik 

16/04/2021

13:30

Başkent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
Emre Öztoprak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Üriner İnkontinansı Olan Bireyler İçin Mobil Egzersiz Uygulaması Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi   Doç. Dr. Emel Sönmezer

21/04/2021

10:00

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Sıtkı Sarper Temel Ortodonti Doktora Farklı ortodontik tedavi çeşitlerinin, braketleme yöntemlerinin ve kompozit çeşitlerinin diş yüzeyinde kompozit artığı bırakma ve beyaz lezyon oluşturmaları açısından in vitro incelenmesi Prof. Dr. Burçak Kaya

20/04/2021

11:00

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Seminer Salonu - Bahçelievler 
Betül Oruçoğlu Beslenme ve Diyetetik Doktora Hastanede Yatan Pediatrik Hastalarda Malnüstrisyon Durumunun Saptanmasında Adduktör Polisis Kas Kalınlığı Ölçümünün Malnütrisyon Durumu Saptama Araçlarıyla Karşılaştırılması Prof. Dr. Mendane Saka

14/04/2021

13:00

Başkent Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü D-405 nolu derslik 
Tolga Kencer Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora  Konvansiyonel ve Ultrasonik Kemik Kesicilerinin Kemikte Yaptıkları Termal Değişikliklerin Karşılaştırılması Prof. Dr. Burak Bayram

13/04/2021

10:00

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Seminer Salonu - Bahçelievler 
Gülfem Beyazpınar Odyoloji Yüksek Lisans  Hemodiyaliz Hastalarında Oküler Vestibüler Uyarılmış  Miyojenik Potansiyeller Bulguları  Prof. Dr. Adnan Fuat Büyüklü 

21/01/2021

10:00

Online - Zoom
Emine Tuğba Yorulmaz  Hemşirelik Yüksek Lisans  Hemşirelerde Spiritüel İyi Oluş ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik 

18/01/2021

13:30 

Hemşirelik Bölümü 
Hacer Arı  Hemşirelik Yüksek Lisans  Hemşirelerin Human Papilloma Virüs Hakkındaki Bilgileri, İnançları ve Aşılanma Durumları  Prof. Dr. Lale Taşkın 

21/01/2021

10:00

 

Hemşirelik Bölümü 
Gizem Küçük Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinde Uygulanan Egzersiz Eğitiminin Etkinliği      Doç. Dr. Neslihan Durutürk 

21/01/2021

10:00

Online - Zoom
Ayşe Gülce Demiralay Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeyinin, Uyku Davranışlarının ve Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi   Dr. Öğr. Üyesi Merve Özdemir

20/01/2021

10:00

Online - Skype
Selin Sağlam Pınar  Halk Sağlığı Doktora  Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Teknik Personelinde Kronik Hastalık Durumu ile Risk Faktörlerinin Saptanması ve Yapılan Eğitimin Bilgi, Tutum ve Davranış Değişikliklerine Etkisi  Prof. Dr. Rengin Erdal

20/01/2021

13:30

Başkent Üniversitesi 

MÇKYM Konferans Salonu -Bağlıca Kampüsü 

Elif Gizem Balcı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Postmenopozal Dönemdeki Sağlıklı Kadınlarda Telerehabilitasyon Yöntemi ile Uygulanan Egzersiz Eğitiminin Menopozal Semptomlar, Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi  Doç. Dr. Emel Sönmezer

20/01/2021

11:00

Online - Zoom
Emre Öztoprak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Üriner İnkontinansı Olan Bireyler İçin Mobil Egzersiz Uygulaması Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi   Doç. Dr. Emel Sönmezer

21/01/2021

10:00

Online - Zoom
Ceyda Nur Şenol  Odyoloji Yüksek Lisans Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Erişkin Hastalarda VHIT, C-VEMP, O-VEMP ile Vestibüler Sistem Değerlendirmesi      Dr. Öğr. Üyesi Işılay Öz 

21/01/2021

11:00

Online - Zoom
Serkan Kalmaz  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans COVID-19 Geçirmiş Kişilerde Tedavi Sonrası Fiziksel Aktivite Korkusu ve Depresyon  Prof. Dr. H. Baran Yosmaoğlu 

21/01/2021 

15:30 

Online - Zoom
Pervin Yavaşoğlu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans İnme Hastalarında El ve El Bileğine Uygulanan Kinezyo Bantlama Yönteminin Kas Tonusu ve Motor Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  Doç. Dr. Z. Özlem Yürük

22/01/2021

13:30

Online - Zoom
Emine Esra Dikmen  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Sedanter Yaşlı Bireylerde Eve Dayalı Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Uygunluk ve Fonksiyonellik Üzerine Etkileri  Doç. Dr. Z. Özlem Yürük 

22/01/2021

10:00

Online - Zoom
Selin Uçak Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Akdeniz Diyetine Uyum ile Kanser Riski Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

22/01/2021

14:00

Online - Skype
Hatice Nur Özbay Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Gestasyonel Diyabetli Kadınların Beslenme Durumlarının Yeme Farkındalığının ve Kan Glukoz Profillerinin İncelenmesi  Dr. Öğr. Gör. Sinem Bayram 

21/01/2021

14:00

Online - Skype
Arife Derya Altuner  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Tip 2 Diyabet Hastalarında Akdeniz Diyetine Uyum, Duygusal İştah ve Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Gör. Sinem Bayram 

20/01/2021

14:00

Online - Skype
İdil Akdemir  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Bariatrik Cerrahi Planlanan Hastaların Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Esra Köseler Beyaz 

21/01/2021 

10:30 

Online - Skype
Cansu Kabadayı  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Menopoz Döneminde Antidepresan Kullanan Kadınların Beslenme Alışkanlıkları, Uyku Durumları ve Magnezyum Alımlarının Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Bayram 

22/01/2021

10:00

Online - Skype
Sanem Şanal Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Profesyonel Kadın Voleybolcularda Medya İmajı ile Beden Memnuniyetleri ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi  Doç. Dr. Perim Fatma Türker

22/01/2021

11:30

Online - Skype
Nur Arzu Bayraktar  Beslenme ve Diyetetik Doktora  Biventriküler ve Univentriküler Konjenital Kalp Hastalarının Bazı Biyokimyasal Bulguları ile Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Perim Fatma Türker

19/01/2021

10:00

Online - Skype
Gökçe Talay  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Primer Hipotiroidi Olan Yetişkin Bireylerde Yaşam Kalitesi, Duygu ve Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  Doç. Dr. Perim Fatma Türker

18/01/2021

10:00

Online - Skype
Sena Gültekin Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Hafif Şişman ve Obez Kadınlarda Farklı Öğün Sıklığının Beslenme Durumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi  Prof. Dr. Mendane Saka 

08/01/2021

10:00

Online - Skype
Tuğba Emekçi  Odyoloji Doktora  Fonksiyonel Baş Savurma Testinin Yaş ile Korelasyonu  Prof. Dr. H. Seyra Erbek

19/01/2021

10:00

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Gülce Kirazlı Odyoloji Doktora  Unilateral Periferik Vestibüler Yetmezlikte Video Head Impulse Test (vHIT) ve Fonksiyonel Head Impulse Test (fHIT) Sonuçlarının Karşılaştırılması Prof. Dr. H. Seyra Erbek

19/01/2020

09:30

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Deniz Uğur Cengiz  Odyoloji Doktora  Tıkayıcı 
Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vestibüler Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Adnan Fuat Büyüklü

20/01/2021

12:15

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Gamze Çuhadar  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Yetişkin Bireylerde Serum Folat ve B12 Vitamini Düzeyleri ile Duygu Durum ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Mendane Saka

07/01/2021

10:00

Online-Skype
Nurça Eda Oğuz Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Egzersiz Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Diyetle Alınan Proteinin Kalite ve Miktarının Kas Kütlesi ile İlişkisi Prof. Dr. Mendane Saka

06/01/2021

10:00

Online-Skype
Satı Gürel Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Coviıd-19 Salgını Sürecinde Televizyonda ve Sosyal Medyada Yayınlanan Gıda Reklamlarının Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Besin Seçimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

28/12/2020

16:00

Online-Skype
Helin Dedebek Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Hiperemesis Gravidarum Tanısı Almış Gebeler ile Sağlıklı Gebelerin Biyokimyasal Bulguları, Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması   Dr. Öğr. Üyesi İrem Olcay Eminsoy

25/11/2020

10:30

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü D-405 nolu derslik - Bağlıca 
Nehir Lux Ortodonti Doktora  Ortodonti Hastalarında Objektif Tedavi İhtiyacı, Öz-Benlik Saygısı ve Sosyoekonomik Durumun Tedavi Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Burçak Kaya  19/11/2020  Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler 
Begüm Berkmen Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti  Deproteinizasyonun Çürükten Etkilenmiş Dentin Yüzeyine Adezyona Etkisinin Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Neslihan Arhun 

28/08/2020

10:00

Online 
Sevil Dilara Günaldı Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Obez Bireylerin İnsülin ve D Vitamini Düzeyleri ile Beslenme Alışkanlıkları ve Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

28/08/2020

13:00

Online 
Fehime Deniz Kanat  Tıbbi Genetik Yüksek Lisans  CRIPSR/Cas9 Sistemi ile BCR/ABL Gen Füzyonunun İn Vitro Kalitatif Analizi  Doç. Dr .Yunus Kasım Terzi 

24/08/2020

10:00

Online 
Aysu Ayhan  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Profesyonel Futbolcuların ve Profesyonel Voleybolcuların Beslenme Bilgi Düzeyleri, Kafein Alımları ve Vücut Kompozisyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

27/08/2020

13:00

Online 
Saadet Öztürk Gök Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Obezite Cerrahisi Olan, Zayıflama İlacı Kullanan ve Sadece Diyet Yapan Obez Bireylerin Yeme Davranışları, Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

27/08/2020

11:30

Online 
Damla Tatan  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Hafif Şişman ve Obez Kadınlarda Aralıklı Enerji Kısıtlaması ve Sürekli Enerji Kısıtlaması Diyetlerinin Vücut Kompozisyonu, Metabolik Profil ve Duygu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

28/08/2020

15:30

Online 
Helin Dedebek  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Hiperemesis Gravidarum Tanısı Almış Gebeler ile Sağlıklı Gebelerin Biyokimyasal Bulguları, Beslenme Durumları ve Antrpometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

27/08/2020

15:00

Online 
Fatma Nur Çelen  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Adölesanların Dikkat, İştah ve Beslenme Durumlarının İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Sinem Bayram 

26/08/2020

11:30

Online 
Gizem Keleş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

27/08/2020

10:00

Online 
Ayda Uçar  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Hedonik Açlık ve Yeme Farkındalığının Beslenme Durumu ile İlişkisi  Doç. Dr. Perim Fatma Türker 

26/08/2020

10:00

Online 
Yağmur Ölmez Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Duygusal Özgürleştirme Tekniğinin Aşırı Besin İsteği, Hedonik Açlık ve Besin Tüketimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

25/08/2020

11:30

Online 
Nurbanu Karakaya Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Çalışan Bireylerde Sosyal Medya Kullanımının Paketlenmiş Gıda Tüketimine, İrrasyonel Besin İnançlarına ve Sağlıklı Beslenmeye Etkisinin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

25/08/2020

10:00

Online 
İrem Zeynep Yolcuoğlu Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Beslenme Eğitiminin diyet Kalitesi ile Sürdürülebilir ve Sağlıklı Yeme Davranışları Üzerine Etkisi  Prof. Dr. Gül Kızıltan 

24/08/2020

12:00

Online 
Belmen Aslan Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Beden Kütle İndeksine Göre Normal ve Obez Bireylerin Duygusal Açlık Durumlarının, Umutsuzluk Düzeylerinin ve Besin Tüketimlerinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Esra Köseler Beyaz 

10/08/2020

14:00

Online 
Oğuzhan Ekin Efe  Farmakoloji Doktora Programı  Sıçan İzole Torasik Aorta Preparatlarında Asitretinin Damar Gevşetici Etki Mekanizmasının Araştırılması  Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos 

14/08/2020

10:00

Online 
Büşra Bilgehan Cankar  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Yetişkin Bireylerde Diyetsel Yağ Asitleri Alımı ve Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeğine Uyugumun Beslenme Durumu ile İlişkisininBelirlenmesi Prof. Dr. Mendane Saka 

10/08/2020

11:00

Online 
Yahya Faruk Karataş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yeme Farkındalığı Durumlarının Değerledirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu

07/08/2020

14:00

Online 
Dilara Kefeli Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans

Zübeyde Hanım Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Malnutrisyon Düzeyleri, Beslenme Durumları ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Merve Özdemir

05/08/2020

10:00

Online
Ceren Karaçaylı  Odyoloji Yüksek Lisans Piyade ve Topçuların Konvansiyonel ve Yüksek Frekans İşitme Eşiklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Evren Hızal

14/08/2020

10:00

Online
Ali Solmaz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Diyafragmatik Mobilizasyon Tekniklerinin Obez Bireylerde Solunum Fonksiyonları, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Anksiyete, Depresyon Üzerine Etkileri Doç. Dr. Neslihan Durutürk 

28/07/2020

10:00

Online
Melis Yıldız  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Atıcılarda Üst Ekstremite Nöromusküler Kontrolü ve Yaralanma Riskinin Stabilite İle İlişkisi Doç. Dr. Aydan Aytar

27/07/2020

11:00

Online
Yunus Emre Baş Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Serebral Palsili Hastalarda Kinezyo Bantlamanın Üst Ekstremite Fonksiyonellliği Üzerine Etkileri Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş

20/07/2020

10:30

Online
Betül Ünsal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Serebral Palsili Çocuklarda Oturma Esnasında Fotoğrafik Postür Analizinin Güvenilirliği ve Postürün Gövde Kontrolü ile Kaba Motor Fonksiyonlar Arasındaki İlişkisi  Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı

10/07/2020

10:30

Online
Işınsu Baysal Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Spor Yapan Bireylerin Yeni Besin Korkusu ve Ortoreksiya Nevroza Eğilimleri ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

10/07/2020

11:00

Online 
Beyza Nur Bişkin Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans İnfertilite Tedavisi Alan Kadınların Diyet İnflamatuvar İndeksi ile Beslenme Durumu ve Embriyo Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Prof. Dr. Mendane Saka

08/07/2020

10:00

Online
Ümran Ege Tanrıkulu  Hemşirelik Yüksek Lisans Kolorektal Kanserli Bireylerde Hastalık Algısı ve Tanı Geçikmesine Yol Açan Bireysel Faktörlerin İncelenmesi  Prof. Dr. Sultan Kav 

09/06/2020

10:00 

Online
Tuğba Canbolat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Adölesan Kız Basketbolcularda Pilates ve Geleneksel Stabilizasyon Egzersizlerinin Etkisi  Doç. Dr. Aydan Aytar

12/06/2020

14:00

Online
Deniz Karan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Farklı Fiziksel Aktivite Düzeylerine Sahip Boyun Ağrılı Bireylerde Uyku Kalitesi, Fonksiyonellik ve Farkındalığın İncelenmesi  Doç. Dr. Aydan Aytar

02/06/2020

14:30

Online
Sinan Kangotan Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Dövüş Sporcularının Mükemmeliyetçilik ve Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Bengü Güven 

29/05/2020

14:00

Online
Nilşah Geboloğlu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Serebral Palsili Çocuklarda Bantlamanın Salya Kontrolü ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Doç. Dr. Aydan Aytar 

22/05/2020

14:00

Online
Fırat Eyidoğan  Odyoloji Yüksek Lisans  Başkent Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları  Prof. Dr. H. Seyra Erbek 

15/05/2020 

14:30 

Online 
Buse Budak  Odyoloji Yüksek Lisans  Marangozlarda İşitmenin Elektrofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Selim Sermed Erbek 

15/05/2020 

13:30 

Online 
Seniha Çukurovalı Soykurt  Beslenme ve Diyetetik Doktora 20-49 Yaş Arası Gebe Kadınların Vitamin D Destekleri Kullanım Durumları ile Beslenme ve Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması Prof. Dr. Gül Kızıltan

11/05/2020

13:30

Online 
Elif Karakaş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Yetişkinlerde D Vitamini ve Elektrolitlerin Depresyon ile Olan İlişkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Perim Fatma Türker

11/05/2020

12:00

Online 
Keziban Cansu Kol Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Akademisyenlerin Yeni Bresinlere Karşı Yaklaşımlarının Saptanması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok

11/05/2020

15:00

Online 
Belde Çulhaoğlu Odyoloji Doktora  Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubineminin efferent işitme sistemi üzerine etkisi Prof. Dr. Selim S. Erbek

08/04/2020

13:30

Online 
Sinan Kangotan Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Dövüş Sporcularının Mükemmeliyetçilik ve Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Bengü Güven 

27/01/2020

15:30 

Spor Bilimleri Bölümü 
Erkan Özdamar  Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Futbol Hakemlerinin Müsabaka Sırasında Ortaya Koydukları İş Yükünün Lig Düzeyine Göre İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Sinem Hazır Aytar 

27/01/2020 

14:00

Spor Bilimleri Bölümü 
Cevahir Bulut Turay  Odyoloji Yüksek Lisans Manyetik Rezonans ile Görüntüleme Yapılan Hastalarda Gürültünün Periferik İşitme Organına Olası Etkisinin Otoakustik Emisyon Cihazı İle Değerlendirilmesi   Prof. Dr. Hatice Seyra Erbek

24/01/2020

15:30

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Fırat Eyidoğan Odyoloji Yüksek Lisans Başkent Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları  Prof. Dr. Hatice Seyra Erbek

24/01/2020

16:40

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Buse Budak  Odyoloji Yüksek Lisans Marangozlarda İşitmenin Elektrofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Selim Sermed Erbek 

24/01/2020

16:15 

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Buse Kıratlı Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Kardiyovasküler Hastalığı Olan Bireylerin Serum Ferritin Düzeyi, İnsülin Direnci ve Diyetle Demir Alımı Arasındaki İlişki  Doç. Dr. Perim F. Türker 

30/01/2020 

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Afruz İbrahimova Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Yeme Farkındalığına Göre Aşırı Besin İsteği, İştah ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

28/01/2020

12:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Güner Kuseyri Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Yeme Farkındalığı ve Sezgisel Yeme Davranışının Beslenme Durumu Üzerine Etkisi  Prof. Dr. Gül Kızıltan

28/01/2020

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Ayça Akbal  Beslenme ve Diyetetik Doktora  Hemodiyaliz Hastalarında D Vitamini Düzeyi, Beslenme Durumu ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

30/01/2020

12:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Elif Karakaş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Yetişkinlerde D Vitamini ve Elektrolitlerin Depresyon İle Olan İlişkisinin İncelenmesi  Doç. Dr. Perim F. Türker 

24/01/2020

15:30 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Zeynep Mete  Hemşirelik Yüksek Lisans  Total Diz Protezi Ameliyatı Planlanan Hastaların Cerrahi Korku Düzeyleri İle Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık 

20/01/2020

10.00

Hemşirelik Bölümü 

B-404 numaralı derslik 

Büşra Altınkaynak  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Fazla Kilolu ve Obez Yetişkin Kadınlarda Ağırlık Kaybının Aşırı Besin İsteği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi  Prof. Dr. Mendane Saka

28/01/2020

15:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Zeynep Çamlık  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık Durumlarının Farklı Ölçeklerle Belirlenmesi  Prof. Dr. Mendane Saka

22/01/2020

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

İrem Yakışıklı  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Derin Beyin Stimülasyonlu Parkinson Hastalarında Vücut Ağırlığı Değişimi ve Yeme Bağımlılığının Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Mendane Saka

30/01/2020

14.00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Zeynep Uzdil Beslenme ve Diyetetik Doktora  Multipl Sklerozu Olan Hastalara ve Ailelerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Durumları ve Diyet Kalitesine Etkisi  Doç. Dr. Perim F. Türker

27/01/2020

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

İrem Buse İpkırmaz Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Gebelerin Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervoza) ve Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi 

Prof. Dr. Mendane Saka

29/01/2020

15:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Evren Hızal Odyoloji Doktora  Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Posterior ve Lateral Semisirküler Kanallara Ait Tanısal Videonistagmografi Kayıtlarının Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Hatice Seyra Erbek 

27/01/2020

10:00 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi 

Bahçelievler 

Esin Sultan İnce  Hemşirelik Yüksek Lisans  Üniversite Öğrencilerinde Kuru Göz Sendromu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Ziyafet Uğurlu 

23/01/2020

10:00

Hemşirelik Bölümü 

B-404 numaralı derslik 

Fatma Elif Eroğlu Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Ofis saatli ve Nöbetli Çalışan Erkeklerin Hedonik Açlık Düzeyleri İle Beslenme Durumları ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

24/01/2020

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Keziban Cansu Kol  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Akademisyenlerin Yeni Besinlere Karşı Yaklaşımlarının Saptanması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

24/01/2020

13:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Ayden Özekinci Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Üniversite Öğrencilerinde Mevsimsel Değişimin Duygu Durumu, Yeme Tutumu ve Beslenme Durumu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Perim Fatma Türker

24/01/2020

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

 

Buket Kılınçoğlu

Hemşirelik Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Mental İyi Oluşun İncelenmesi Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak

15/01/2020

10:00

Hemşirelik Bölümü B-404 numaralı derslik
Gözde Özgün Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Yetişkin Onkoloji Hastalarının Yaşam Kalitesi, Kaygı ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Perim Fatma Türker

15/01/2020

10:30

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Makbule İzan Işık Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Uyku Kalitelerinin, Depresyon Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu

15/01/2020

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Hande Fidan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı

20/01/2020

14:00

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yasemin Akı Abacı
Anatomi Yüksek Lisans Genç Erişkin Bireyler Vücutta Altın Oran Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayla Kürkçüoğlu

17/01/2020

11:00

Anatomi Anabilim Dalı 
Abdullah Çapcı Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Doktora  Sinüs Taban Elevasyonlarında Tip 1 Atelokollojen Süngerlerin Ksenojen Greftler ile Yeni Kemik Oluşumu Açısından Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması Prof. Dr. Kenan Araz

16/01/2020

10:00

Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler