BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Tez Savunma Sınavı Tarihleri

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 TEZ SAVUNMA SINAV TARİHLERİ 
Öğrencinin
Adı Soyadı
Programı  Tez Başlığı  Danışman
Adı Soyadı 
Sınav Tarihi
Saati 
Adres 
Helin Dedebek Beslenme ve Diyetetik Doktora  Hiperemesis Gravidarum Tanısı Almış Gebeler ile Sağlıklı Gebelerin Biyokimyasal Bulguları, Beslenme Durumları ve Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması   Dr. Öğr. Üyesi İrem Olcay Eminsoy

25/11/2020

10:30

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü D-405 nolu derslik - Bağlıca 
Nehir Lux Ortodonti Doktora  Ortodonti Hastalarında Objektif Tedavi İhtiyacı, Öz-Benlik Saygısı ve Sosyoekonomik Durumun Tedavi Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Burçak Kaya  19/11/2020  Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler 
Begüm Berkmen Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti  Deproteinizasyonun Çürükten Etkilenmiş Dentin Yüzeyine Adezyona Etkisinin Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Neslihan Arhun 

28/08/2020

10:00

Online 
Sevil Dilara Günaldı Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Obez Bireylerin İnsülin ve D Vitamini Düzeyleri ile Beslenme Alışkanlıkları ve Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

28/08/2020

13:00

Online 
Fehime Deniz Kanat  Tıbbi Genetik Yüksek Lisans  CRIPSR/Cas9 Sistemi ile BCR/ABL Gen Füzyonunun İn Vitro Kalitatif Analizi  Doç. Dr .Yunus Kasım Terzi 

24/08/2020

10:00

Online 
Aysu Ayhan  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Profesyonel Futbolcuların ve Profesyonel Voleybolcuların Beslenme Bilgi Düzeyleri, Kafein Alımları ve Vücut Kompozisyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

27/08/2020

13:00

Online 
Saadet Öztürk Gök Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Obezite Cerrahisi Olan, Zayıflama İlacı Kullanan ve Sadece Diyet Yapan Obez Bireylerin Yeme Davranışları, Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

27/08/2020

11:30

Online 
Damla Tatan  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Hafif Şişman ve Obez Kadınlarda Aralıklı Enerji Kısıtlaması ve Sürekli Enerji Kısıtlaması Diyetlerinin Vücut Kompozisyonu, Metabolik Profil ve Duygu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

28/08/2020

15:30

Online 
Helin Dedebek  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Hiperemesis Gravidarum Tanısı Almış Gebeler ile Sağlıklı Gebelerin Biyokimyasal Bulguları, Beslenme Durumları ve Antrpometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu 

27/08/2020

15:00

Online 
Fatma Nur Çelen  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Adölesanların Dikkat, İştah ve Beslenme Durumlarının İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Sinem Bayram 

26/08/2020

11:30

Online 
Gizem Keleş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

27/08/2020

10:00

Online 
Ayda Uçar  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Hedonik Açlık ve Yeme Farkındalığının Beslenme Durumu ile İlişkisi  Doç. Dr. Perim Fatma Türker 

26/08/2020

10:00

Online 
Yağmur Ölmez Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Duygusal Özgürleştirme Tekniğinin Aşırı Besin İsteği, Hedonik Açlık ve Besin Tüketimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

25/08/2020

11:30

Online 
Nurbanu Karakaya Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Çalışan Bireylerde Sosyal Medya Kullanımının Paketlenmiş Gıda Tüketimine, İrrasyonel Besin İnançlarına ve Sağlıklı Beslenmeye Etkisinin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

25/08/2020

10:00

Online 
İrem Zeynep Yolcuoğlu Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Beslenme Eğitiminin diyet Kalitesi ile Sürdürülebilir ve Sağlıklı Yeme Davranışları Üzerine Etkisi  Prof. Dr. Gül Kızıltan 

24/08/2020

12:00

Online 
Belmen Aslan Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Beden Kütle İndeksine Göre Normal ve Obez Bireylerin Duygusal Açlık Durumlarının, Umutsuzluk Düzeylerinin ve Besin Tüketimlerinin Değerlendirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Esra Köseler Beyaz 

10/08/2020

14:00

Online 
Oğuzhan Ekin Efe  Farmakoloji Doktora Programı  Sıçan İzole Torasik Aorta Preparatlarında Asitretinin Damar Gevşetici Etki Mekanizmasının Araştırılması  Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos 

14/08/2020

10:00

Online 
Büşra Bilgehan Cankar  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Yetişkin Bireylerde Diyetsel Yağ Asitleri Alımı ve Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeğine Uyugumun Beslenme Durumu ile İlişkisininBelirlenmesi Prof. Dr. Mendane Saka 

10/08/2020

11:00

Online 
Yahya Faruk Karataş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yeme Farkındalığı Durumlarının Değerledirilmesi  Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu

07/08/2020

14:00

Online 
Dilara Kefeli Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans

Zübeyde Hanım Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Malnutrisyon Düzeyleri, Beslenme Durumları ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Merve Özdemir

05/08/2020

10:00

Online
Ceren Karaçaylı  Odyoloji Yüksek Lisans Piyade ve Topçuların Konvansiyonel ve Yüksek Frekans İşitme Eşiklerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Evren Hızal

14/08/2020

10:00

Online
Ali Solmaz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Diyafragmatik Mobilizasyon Tekniklerinin Obez Bireylerde Solunum Fonksiyonları, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Anksiyete, Depresyon Üzerine Etkileri Doç. Dr. Neslihan Durutürk 

28/07/2020

10:00

Online
Melis Yıldız  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Atıcılarda Üst Ekstremite Nöromusküler Kontrolü ve Yaralanma Riskinin Stabilite İle İlişkisi Doç. Dr. Aydan Aytar

27/07/2020

11:00

Online
Yunus Emre Baş Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Serebral Palsili Hastalarda Kinezyo Bantlamanın Üst Ekstremite Fonksiyonellliği Üzerine Etkileri Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş

20/07/2020

10:30

Online
Betül Ünsal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Serebral Palsili Çocuklarda Oturma Esnasında Fotoğrafik Postür Analizinin Güvenilirliği ve Postürün Gövde Kontrolü ile Kaba Motor Fonksiyonlar Arasındaki İlişkisi  Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı

10/07/2020

10:30

Online
Işınsu Baysal Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Spor Yapan Bireylerin Yeni Besin Korkusu ve Ortoreksiya Nevroza Eğilimleri ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

10/07/2020

11:00

Online 
Beyza Nur Bişkin Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans İnfertilite Tedavisi Alan Kadınların Diyet İnflamatuvar İndeksi ile Beslenme Durumu ve Embriyo Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Prof. Dr. Mendane Saka

08/07/2020

10:00

Online
Ümran Ege Tanrıkulu  Hemşirelik Yüksek Lisans Kolorektal Kanserli Bireylerde Hastalık Algısı ve Tanı Geçikmesine Yol Açan Bireysel Faktörlerin İncelenmesi  Prof. Dr. Sultan Kav 

09/06/2020

10:00 

Online
Tuğba Canbolat Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Adölesan Kız Basketbolcularda Pilates ve Geleneksel Stabilizasyon Egzersizlerinin Etkisi  Doç. Dr. Aydan Aytar

12/06/2020

14:00

Online
Deniz Karan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Farklı Fiziksel Aktivite Düzeylerine Sahip Boyun Ağrılı Bireylerde Uyku Kalitesi, Fonksiyonellik ve Farkındalığın İncelenmesi  Doç. Dr. Aydan Aytar

02/06/2020

14:30

Online
Sinan Kangotan Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Dövüş Sporcularının Mükemmeliyetçilik ve Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Bengü Güven 

29/05/2020

14:00

Online
Nilşah Geboloğlu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Serebral Palsili Çocuklarda Bantlamanın Salya Kontrolü ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Doç. Dr. Aydan Aytar 

22/05/2020

14:00

Online
Fırat Eyidoğan  Odyoloji Yüksek Lisans  Başkent Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları  Prof. Dr. H. Seyra Erbek 

15/05/2020 

14:30 

Online 
Buse Budak  Odyoloji Yüksek Lisans  Marangozlarda İşitmenin Elektrofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Selim Sermed Erbek 

15/05/2020 

13:30 

Online 
Seniha Çukurovalı Soykurt  Beslenme ve Diyetetik Doktora 20-49 Yaş Arası Gebe Kadınların Vitamin D Destekleri Kullanım Durumları ile Beslenme ve Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması Prof. Dr. Gül Kızıltan

11/05/2020

13:30

Online 
Elif Karakaş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Yetişkinlerde D Vitamini ve Elektrolitlerin Depresyon ile Olan İlişkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Perim Fatma Türker

11/05/2020

12:00

Online 
Keziban Cansu Kol Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Akademisyenlerin Yeni Bresinlere Karşı Yaklaşımlarının Saptanması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok

11/05/2020

15:00

Online 
Belde Çulhaoğlu Odyoloji Doktora  Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubineminin efferent işitme sistemi üzerine etkisi Prof. Dr. Selim S. Erbek

08/04/2020

13:30

Online 
Sinan Kangotan Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Dövüş Sporcularının Mükemmeliyetçilik ve Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Bengü Güven 

27/01/2020

15:30 

Spor Bilimleri Bölümü 
Erkan Özdamar  Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Futbol Hakemlerinin Müsabaka Sırasında Ortaya Koydukları İş Yükünün Lig Düzeyine Göre İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Sinem Hazır Aytar 

27/01/2020 

14:00

Spor Bilimleri Bölümü 
Cevahir Bulut Turay  Odyoloji Yüksek Lisans Manyetik Rezonans ile Görüntüleme Yapılan Hastalarda Gürültünün Periferik İşitme Organına Olası Etkisinin Otoakustik Emisyon Cihazı İle Değerlendirilmesi   Prof. Dr. Hatice Seyra Erbek

24/01/2020

15:30

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Fırat Eyidoğan Odyoloji Yüksek Lisans Başkent Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları  Prof. Dr. Hatice Seyra Erbek

24/01/2020

16:40

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Buse Budak  Odyoloji Yüksek Lisans Marangozlarda İşitmenin Elektrofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Selim Sermed Erbek 

24/01/2020

16:15 

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Buse Kıratlı Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Kardiyovasküler Hastalığı Olan Bireylerin Serum Ferritin Düzeyi, İnsülin Direnci ve Diyetle Demir Alımı Arasındaki İlişki  Doç. Dr. Perim F. Türker 

30/01/2020 

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Afruz İbrahimova Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Yeme Farkındalığına Göre Aşırı Besin İsteği, İştah ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

28/01/2020

12:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Güner Kuseyri Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Yeme Farkındalığı ve Sezgisel Yeme Davranışının Beslenme Durumu Üzerine Etkisi  Prof. Dr. Gül Kızıltan

28/01/2020

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Ayça Akbal  Beslenme ve Diyetetik Doktora  Hemodiyaliz Hastalarında D Vitamini Düzeyi, Beslenme Durumu ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

30/01/2020

12:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Elif Karakaş Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Yetişkinlerde D Vitamini ve Elektrolitlerin Depresyon İle Olan İlişkisinin İncelenmesi  Doç. Dr. Perim F. Türker 

24/01/2020

15:30 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Zeynep Mete  Hemşirelik Yüksek Lisans  Total Diz Protezi Ameliyatı Planlanan Hastaların Cerrahi Korku Düzeyleri İle Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık 

20/01/2020

10.00

Hemşirelik Bölümü 

B-404 numaralı derslik 

Büşra Altınkaynak  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Fazla Kilolu ve Obez Yetişkin Kadınlarda Ağırlık Kaybının Aşırı Besin İsteği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi  Prof. Dr. Mendane Saka

28/01/2020

15:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Zeynep Çamlık  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık Durumlarının Farklı Ölçeklerle Belirlenmesi  Prof. Dr. Mendane Saka

22/01/2020

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

İrem Yakışıklı  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Derin Beyin Stimülasyonlu Parkinson Hastalarında Vücut Ağırlığı Değişimi ve Yeme Bağımlılığının Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Mendane Saka

30/01/2020

14.00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Zeynep Uzdil Beslenme ve Diyetetik Doktora  Multipl Sklerozu Olan Hastalara ve Ailelerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Durumları ve Diyet Kalitesine Etkisi  Doç. Dr. Perim F. Türker

27/01/2020

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

İrem Buse İpkırmaz Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Gebelerin Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervoza) ve Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi 

Prof. Dr. Mendane Saka

29/01/2020

15:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Evren Hızal Odyoloji Doktora  Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarında Posterior ve Lateral Semisirküler Kanallara Ait Tanısal Videonistagmografi Kayıtlarının Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Hatice Seyra Erbek 

27/01/2020

10:00 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi 

Bahçelievler 

Esin Sultan İnce  Hemşirelik Yüksek Lisans  Üniversite Öğrencilerinde Kuru Göz Sendromu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi  Dr. Öğr. Üyesi Ziyafet Uğurlu 

23/01/2020

10:00

Hemşirelik Bölümü 

B-404 numaralı derslik 

Fatma Elif Eroğlu Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Ofis saatli ve Nöbetli Çalışan Erkeklerin Hedonik Açlık Düzeyleri İle Beslenme Durumları ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

24/01/2020

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Keziban Cansu Kol  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Akademisyenlerin Yeni Besinlere Karşı Yaklaşımlarının Saptanması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

24/01/2020

13:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Ayden Özekinci Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Üniversite Öğrencilerinde Mevsimsel Değişimin Duygu Durumu, Yeme Tutumu ve Beslenme Durumu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Perim Fatma Türker

24/01/2020

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

 

Buket Kılınçoğlu

Hemşirelik Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Mental İyi Oluşun İncelenmesi Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak

15/01/2020

10:00

Hemşirelik Bölümü B-404 numaralı derslik
Gözde Özgün Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Yetişkin Onkoloji Hastalarının Yaşam Kalitesi, Kaygı ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Perim Fatma Türker

15/01/2020

10:30

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D-405 numaralı derslik

Makbule İzan Işık Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Uyku Kalitelerinin, Depresyon Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Selen Müftüoğlu

15/01/2020

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Hande Fidan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı

20/01/2020

14:00

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yasemin Akı Abacı
Anatomi Yüksek Lisans Genç Erişkin Bireyler Vücutta Altın Oran Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayla Kürkçüoğlu

17/01/2020

11:00

Anatomi Anabilim Dalı 
Abdullah Çapcı Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Doktora  Sinüs Taban Elevasyonlarında Tip 1 Atelokollojen Süngerlerin Ksenojen Greftler ile Yeni Kemik Oluşumu Açısından Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması Prof. Dr. Kenan Araz

16/01/2020

10:00

Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler 
Elif Durmuş Odyoloji Yüksek Lisans  Servikal Disk Patolojili Hastalarda Servikal Vestibuler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller Bulgularının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. H. Seyra Erbek

24 Aralık 2019

10:00

KBB Anabilim Dalı 
Yaprak Yalçın Tıbbi Biyoloji Doktora HepG2'de Palmitik Asit ve CCCP'nin Otofaji Reseptörlerine Etkisi Prof. Dr. F. Belgin Ataç

19 Aralık 2019

09:30

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
Sadık Hikmet Uluçam Protetik Diş Tedavisi Doktora Gülüş Bölgesindeki Estetik Kriter ve Limitasyonların Değerlendirilmesi Doç. Dr. Özlem Orman

02 Aralık 2019

10:00

Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler
Gözde Sarıakçalı Beslenme ve Diyetetik Doktora Beslenme Dersi Alan ve AlmayanÜniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışlarının Saptanması  Prof. Dr. Muhittin Tayfur

26 Kasım 2019

13:30

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D-401 Bağlıca
Engin Ediboğlu Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Poli-eter-eter-keton İmplantların Çevre Kemikte Oluşturduğu Streslerin Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi Doç. Dr. Sıdıka Sinem Akdeniz

07 Kasım 2019

10:00

Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler 
Pelin Aydın Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Ratlarda Oluşturulan Kritik Boyut Defektlerinde Mecsina Hemostoppper'ın Kemik Rejenerasyonu Üzerine Olan Etkisinin Histolojik Olarak Değerlendirilmesi Doç. Dr. Sıdıka Sinem Akdeniz

08 Kasım 2019 

10:00

Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler 
Burak Bulmuş Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Çenelerde Sık Görülen Odontojenik Kist ve Tümörlerin Klinik ve Radyolojik Bulguları ile Ki-67 ve p53 Protein Ekspresyon Oranları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Sıdıka Sinem Akdeniz

17 Ekim 2019

10:00

Diş Hekimliği Fakültesi - Bahçelievler 
Sibel Kınık Tıbbi Biyoloji Doktora 3T3L1 Hücrelerinde Fruktotoksite ve Mitokondriyel Disfonksiyon Prof. Dr. F. Belgin Ataç

20 Eylül 2019

15:30

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
Neslihan Başçıl Tütüncü Tıbbi Biyoloji Doktora  B-Hücre Golgi Cisimciğinin Glukolipotoksisiteye Stres Yanıtı Prof. Dr. F. Belgin Ataç

20 Eylül 2019

14:00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Süleyman Korkusuz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Yüksek Lisans Lateral Ayak Bileği Yaralanması Olan Kişilerde Esnek ve Esnek Olmayan Bantlama Uygulamalarının Sıçrama Sonrası Yere İnişte Ayak Bileği Fonksiyon, Kinetik ve Kinematiği Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması   Prof. Dr. H. Baran Yosmaoğlu

11 Eylül 2019

15:00

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü E-304 Nolu Derslik
Merve Sinem Çelik  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Yüksek Lisans Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Farklı Manuel Terapi Uygulamalarının Ağrı, Fonksiyonel Durum, Eklem Hareket Açıklığı ve Kas Kuvveti Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması  Doç. Dr. Emel Sönmezer 

11 Eylül 2019

13:30

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü E-304 Nolu Derslik
Yeşim Korkmaz Kasap Tıbbi Biyoloji Doktora Çeşitli Hücre Hatlarında Silimarinin Epigenetik Etkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Erkan Yurtçu

24 Eylül 2019

10:30

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
Ecehan Açbay Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Yüksek Lisans Lomber Disk Hernisi Olan Bireylerde Mikrodiskektomi Cerrahisinin Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonelliğe Etkisi Prof. Dr. H. Baran Yosmaoğlu

09 Eylül 2019

13:30

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü E-304 Nolu Derslik
Aslıhan Güray Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Duygu Durum Bozukluğu Olan Hafif Şişman Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları, Diyet Kalitesi ve İştah Durumlarının Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Gül Kızıltan

09 Eylül 2019

12:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Gülnihal Güleç Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans

Yüksek Yoğunluklu Hatha Yoga Eğitiminin Sağlıklı Adölesanlarda Fiziksel Uygunluk, Solunum Fonksiyonları, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi


Doç. Dr. Neslihan Durutürk

04 Eylül 2019

10:00

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü E-304 Nolu Derslik 
Melih Sungur Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Engelli Bireylerin Egzersiz Katılımına İlişkin Algıların İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Bengü Güven

13 Eylül 2019

15:00

Spor Bilimleri Bölümü D-403 Nolu Derslik 
Hatice Burçin Türkyılmaz Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri ile Sporda Mücadele ve Tehdit Algılarının Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Atahan Altıntaş

13 Eylül 2019

13:00

Spor Bilimleri Bölümü D-403 Nolu Derslik 
Gülşah Doğan Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Annelerin Bebek Beslenmesine Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Postpartum Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

06 Eylül 2019

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Mert Polat Tıbbi Genetik Yüksek Lisans  Böbrek ve Üriner Sistem Konjenital Anomalisi (CAKUT) Tanısı Alan Hastalarda STAT3 Polimorfizmlerinin (c.-1915C>G, c.1671>T, c.-1-13666T>C, c.273+314A>G/T) Sıklıklarının Belirlenmesi Doç. Dr. Yunus Kasım Terzi 

11 Eylül 2019 

9:30  

Tibbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı Bahçelievler 
Kamile Kara Yılmaz Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Yerinde ve Taşıma Sistemi ile Suunlan Yemek Menülerinin Besin Çeşitliliği, Maliyet ve Tüketici Memnuniyeti Yönünden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan

29 Ağustos 2019

13:30

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Nargiz Muradova Ortodonti Doktora Süt Dişlerinden Ankraj Alan Modifiye Haas Apareyi ile Yapılan Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Uzun Dönem Dental ve İskeletsel Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayça Arman Özçırpıcı

13 Eylül 2019

10:00

Diş Hekimliği Fakültesi Seminer Salonu - Bahçelievler
Gözde Sarıakçalı Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Beslenme Dersi Alan ve Alamayan Üniversite Öğrencilerinin  Yeme Davranışları Prof. Dr. Muhittin Tayfur

28 Ağustos 2019

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Sabiha Gonca Güzel Beslenme ve Diyetetik Doktora  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kardiyometabolik Risklerin Azaltılmasında Tıbbi Beslenme Prof. Gül Kızıltan

29 Ağustos 2019

11:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Pınar Çağlar İpek  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Konya’da Yaşayan 20-65 Yaş Arasındaki Kadınların Geleneksel Yaşam Tarzları ve Beslenme Alışkanlıklarının Serum D Vitamini Düzeylerine Etkisi Prof. Dr. Gül Kızıltan

19 Ağustos 2019

14:30

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Elmas Burçin Yücel Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerde Öğün Sıklığının ve Aşırı Besin İsteğinin Değerlendirilmesi Prof. Gül Kızıltan

19 Ağustos 2019 

12:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Nihan Yaldız Beslenme ve Diyetetik Doktora  Kurumsal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlığının Çalışanların İş Tatmini ve Beslenme Durumları Üzerine Etkisi  Prof. Dr. Gül Kızıltan 

26/08/2019

13:30

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Zeynep Subaşı Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Özel Bir Kurumda Çalışan Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Algı ve Tutumlarına Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Perim Fatma Türker

26 Ağustos 2019

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Bengisu Tüfekçi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Aşırı Aktif Mesane Tanısı Almış Kadın Hastalarda Ağrı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Emel Sönmezer

25 Temmuz 2019

10:00

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dersliği
Elif Adil Aysin Beslenme ve Diyetetik Doktora  Amerika Birleşik Devletleri'nde Yaşayan Türk Göçmenlerin Beslenme Alışkanlıklarının Kültürel Değişiminin Belirlenmesi Prof. Dr. Gül Kızıltan 

12 Temmuz 2019

13:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-405 Nolu Derslik 
Ayşegül Karacaören Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Adölesanlarda Duygu Değişiklikleri ile Yeme Eğilimi İlişkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Muhittin Tayfur

16 Temmuz 2019

10:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Rasime Sevil Dinçer Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bağımlılığı ve Duygusal Yeme Eğiliminin Değerlendirilmesi Dr.Öğr. Üyesi Perim Fatma Türker

09 Temmuz 2019

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Büşra Aslan Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Tip 1 Diyabetli Adölesan Bireylerde Uyku Kalitesi ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Prof. Dr. Mendane Saka

04 Temmuz 2019

14:00

Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 Nolu Derslik
Ahmet Selçuk Kılınç Halk Sağlığı Doktora Burdur'da 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Yaşam Kalitesi ve Yalnızlık Durumu ile İlişkili Etmenler Dr. Öğr. Üyesi Elif Durukan

27 Haziran 2019

10:00

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplantı Salonu 79.Sokak Bahçelievler
Tansu Erakman Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Gömülü 3.Molar Cerrahisinde İntra-Operatif Müziki Dinletisinin Hasta Anksiyetesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Burak Bayram

10 Haziran 2019

09:00

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bahçelievler
Tayfun Coşkun Hemşirelik Yüksek Lisans Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerin Deneyimleri, Post-Travmatik Büyüme Durumları ve Yaşamlarına Etkisi Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak

14 Haziran 2019

14:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü B-404 nolu derslik
Can Selim Yılmaz Beslenme ve Diyetetik  Yüksek Lisans

 Yetişkin Profesyonel Erkek Futbolcuların Hedonik Açlık ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Prof. Dr. Mendane Saka

10 Haziran 2019 

14:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 nolu derslik 
Derya Saadet Merdol Beslenme ve Diyetetik  Yüksek Lisans

 Yetişkin Bireylerde “Obezite Önyargısı” ile Yaşam Kalitesi ve Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Perim Fatma Türker

13 Haziran 2019

14:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 nolu derslik 
Melda Ertürk Beslenme ve Diyetetik  Yüksek Lisans 

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hemodiyaliz Hastalarının Gastrointestinal Semptomlarının, Yaşam Kalite Düzeylerinin ve Hipoalbuminemi Durumlarının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Esra Köseler Beyaz

17 Mayıs 2019

11:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-401 nolu derslik 
Mehmet Şen Odyoloji Yüksek Lisans Sensorinöral İşitme Kayıplı Bireylerde Bilateral İşitme Cihazı Kullanımının Ayırt Etme Skoru Üzerine Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Levent N. Özoğlu

20 Mayıs 2019

11:00

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Gözde Akın Odyoloji Yüksek Lisans Vestibüler Nörinit Tanısı Konulmasında Video Head İmpulse Test(vHIT) ve Vestibüler Miyojenik Uyarılmış Potansiyeller (VEMP) Testinin Kalorik Teste Katkısının Araştırılması Prof. Dr. Levent N. Özoğlu

20 Mayıs 2019

10:30

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Özge Kale  Odyoloji Yüksek Lisans Karotis Stenozu Olan Hastalarda Tinnitusun Değerlendirilmesi Prof. Dr. Adnan Fuat Büyüklü 

20 Mayıs 2019

10:00

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Dershanesi M. Fevzi Çakmak Cad. 5.Sok. No:48 Bahçelievler/Ankara
Muhammed Kazoğlu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Uyku Kalitesi, Ağrı, Yorgunluk ve Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. Zeliha Özlem Yürük

16/05/2019

13.30

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı E-304 nolu oda 
Ceren Şarahman  Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans  Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi  Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok 

10/05/2019

10:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü D Blok D-403 nolu derslik