BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Müdürden

Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdüründen öğrencilerine sevgi ve saygı ile…

Enstitümüzün vizyonu; eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmek ve Türk Vatandaşları’nın sosyo-ekonomik düzeylerinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak nitelikli önder nesiller yetiştirmektir.

Misyonumuz ise; lisans eğitimi tamamlayan öğrencilere güncel eğitim sisteminin tüm imkânlarını sunarak, onlara kapsamlı bir eğitim vermek, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda yüksek lisans ve doktora programlarıyla sağlık bilimlerine kaliteli kişiler yetiştirmektir  

Yüksek lisans eğitim programları; toplumsal gereksinimleri karşılayan, profesyonel işgüçlerinin oluşturulmasında katkı sağlayan,  lisansüstü eğitimin özlü, dinamik ve önemli bir parçasıdır.

Doktora eğitim programları ise; öğrenciyi akademik hayata hazırlayan, bilgiyi arama, bulma ve uygulamaya yönlendiren, bilginin kayıt altına alınarak korunmasını, paylaşılmasını ve yayılmasını amaçlayan bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Programın olmaz ise olmazı; öğrencinin araştırma ve anlatım özgürlüğü çerçevesinde hazırlayacağı tez çalışmasıdır. Tez çalışmasının, bilime, evrensel anlamda özgün katkı yapması şarttır.

Enstitümüz programları hakkında ayrıntılı bilgiye ana sayfada yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarınızda başarı dilekleri ile hepinizi davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Rengin ERDAL

Enstitü Müdürü