BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Formlar

COVID-19 Salgın Süreci Formları 

Covid-19 Sürecinde Kayıt Dondurma Formu

Form 46 - Pandemi Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Bireysel Tutanak Formu 

Form 47 - Pandemi Dönemi Tez Savunma Sınavı Bireysel Tutanak Formu 

Form 48 - Pandemi Dönemi Tez Önerisi Savunma Sınavı Bireysel Tutanak Formu

Form 49 - Pandemi Dönemi  Tez İzleme Kurulu Bireysel Tutanak Formu 

Doktora Formları

Form 11- PhD  Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Teklifi

Form 12- PhD  Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 

Form 13- PhD  Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı 

Form 14 - PhD. Tez İzleme Komitesi Teklifi

Form 15 - PhD. Tez Önerisi Savunma Sınavı Bilgileri

Form 16 - PhD. Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı

Form 17 - PhD. Tez Önerisi Değerlendirme Formu

Form 18 - PhD. Tez İzleme Komitesi Toplantı Bilgileri

Form 19 - PhD. Tez Gelişme Raporu

Form 20 - PhD. Tez İzleme Komitesi Toplantısı Değerlendirme Tutanağı

Form 21 - PhD. Tez İzleme Komitesi Sunum ve Raporu Değerlendirme Formu

Form 22 - PhD. Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Teklifi

Form 23 - PhD. Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Form 24 - PhD. Tez Başlığı Değişiklik Tutanağı

Form 52 - PhD. Yayın Bilgi Formu 

 

Tezli Yüksek Lisans  Formları

Form 25 - MSc. Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Teklifi

Form 26- MSc. Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Form 27- MSc. Tez Başlığı Değişiklik Tutanağı

Form 53 - MSc. Yayın Bilgi Formu 

 

Ortak Formlar

Form 28 - Tez Önerisi Formu

Form 29 - Tez Önerisi Teslim Formu

Form 30 - Lisansüstü Öğrencilerin Bilimsel Yayınlarını İzleme Formu

Form 31 - Proje-Tez Danışmanı Atama Teklifi Formu

Form 32 - Lisansüstü Giriş Sınavı Mülakat Bilgisi ve Jüri Öneri Formu

Form 33 - Kayıt Dondurma Formu

Form 34 - Dondurulan Kaydın İptali Formu

Form 35 - Mazeret Sınavı Başvurusu

Form 36 - Tezli-Tezsiz Yatay Geçiş Formu

Form 37 - Özel Öğrenci Ders Transfer Formu

Form 38 - Öğrenci Ders Transfer Formu

Form 39 - Tez Değerlendirme Formu

Form 40 - Tahahhütname

Form 51 - Öğrenci - Anabilim Dalı İlişik Kesme Talep Formu 

Elektronik Tez Kabul Formu 

Tez Danışmanı Onay Formu 

Mezuniyet Aşaması Program Değerlendirme Anketi

Katılım Formu