BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Tanıtım

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Diş Hekimliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak amacı ile Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak  2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu'nun 19. maddesi hükmü gereğince 13 Ocak 1994 tarihinde kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde  lisansüstü öğretim; 2547 sayılı  Kanun'un  amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Enstitümüz, üniversite olmanın olmazsa olmaz koşulunun lisansüstü eğitim olduğunun bilincinde olarak; bilimsel düşünmeyi yaşamın her alanında rehber edinmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, özgür düşünen ve tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlerden ödün vermeyen, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanlarını yetiştirmeyi   amaç edinmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bugün Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ilgili Anabilim  Dallarında 13 doktora, 13 yüksek lisans ve 3 tezsiz yüksek lisans programı mevcuttur.