BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Başvuru Şartları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Başvuruların internet üzerinden başvuru formunun doldurularak yapılması gerekmektedir.

 

Adayların aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden, karşılarında belirtilen en az puanı almış olduklarını kesin kayıtta belgelemeleri zorunludur. ALES ve yabancı dil belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde 14 Nisan 2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik uyarınca, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılından  itibaren “Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaması, adayın ALES puanı bulunmaması durumunda puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanın 70 (yetmiş) olarak kabul edilerek “Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen değerlendirme işlemlerinin yapılmasına Üniversitemiz Senatosunun 874'üncü senato kararı ile karar verilmiştir. 

PROGRAM ALES PUANI  ALES PUAN TÜRÜ GRE (eski - yeni) PUANI GMAT PUANI GRE/GMAT PUAN TÜRÜ
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora 63 SAY 644 /151'in üstünde 475 SAY
Protetik Diş Tedavisi Doktora 63 SAY 644 /151'in üstünde 475 SAY
Ortodonti Doktora 63 SAY 644 /151'in üstünde 475 SAY
Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti 63 SAY 644 /151'in üstünde 475 SAY
Beslenme ve Diyetetik Doktora 60 SAY 634 /150'nin üstünde 465 SAY
Farmakoloji Doktora 60 SAY 634 /150'nin üstünde 465 SAY
Halk Sağlığı Doktora 63 SAY, EA, SÖZ 644 /151'in üstünde 475 SAY, EA, SÖZ
Hemşirelik Doktora 55 SAY, EA, SÖZ 610 /149 450 SAY, EA, SÖZ
Pedodonti Doktora 63 SAY 644 /151'in üstünde 475 SAY
Periodontoloji Doktora 63 SAY 644 /151'in üstünde 475 SAY
Odyoloji Doktora 55 SAY, EA 610 /149 450 SAY, EA
Tıbbi Biyoloji Doktora 55 SAY 610 /149 450 SAY
Tıbbi Genetik Doktora 60 SAY 634 /150'nin üstünde 465 SAY
Anatomi ve Klinik Anatomi Doktora 60 SAY 634 /150'nin üstünde 465 SAY
Fizyoloji Doktora 55 SAY 610 /149 450 SAY
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora 55 SAY 610 /149 450 SAY
Anatomi Yüksek Lisans 55 SAY 610 /149 450 SAY
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans 55 SAY 610 /149 450 SAY
Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans  55 SAY, EA, SÖZ 610 /149 450 SAY, EA, SÖZ
Farmakoloji Yüksek Lisans 55 SAY 610 /149 450 SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans 55 SAY 610 /149 450 SAY
Halk sağlığı Yüksek Lisans 55 SAY, EA, SÖZ 610 /149 450 SAY, EA, SÖZ
Hemşirelik Yüksek Lisans 55 SAY, EA, SÖZ 610 /149 450 SAY, EA, SÖZ
Odyoloji Yüksek Lisans 55 SAY, EA 610 /149 450 SAY, EA
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans 55 SAY 610 /149 450 SAY
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans 55 SAY 610 /149 450 SAY
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans 55 SAY 610 /149 450 SAY
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans  55 SAY 610 /149 450 SAY
Fizyoloji Yüksek Lisans 55 SAY 610/149 450 SAY
Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans  ALES Puanı Gerekmiyor.
Egzersiz ve Sportif Per.Tezsiz Y.Lisans  ALES Puanı Gerekmiyor.
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Y.Lisans  ALES Puanı Gerekmiyor.

 

Adayların (Başkent Üniversitesi mezunları dahil), İngilizce dil sınavında aşağıda belirtilen en düşük puanı almış olduklarını belgelemeleri zorunludur.

PROGRAM
YDS/e-YDS
YÖK DİL TOEFL (CBT)  TOEFL (IBT) TIPDİL (yalnızca doktora için) CAE CPE PTE  (Akademik) Başkent Üniv Sınavı**
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora 65 65 200 80 80 C C 67 -
Protetik Diş Tedavisi Doktora 55 55 184-186 66 55 C C 50 -
Ortodonti Doktora 70 70 221 84 85 B C 71 -
Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti 55 55 184-186 66 55 C C 50 -
Beslenme ve Diyetetik Doktora 55 55 184-186 66 - C C 50 -
Farmakoloji Doktora 60 60 198 72 85 C C 55 -
Halk Sağlığı Doktora 70 70 221 84 80 B C 71 -
Hemşirelik Doktora 55 55 184-186 66 - C C 50 -
Pedodonti Doktora 55 55 184-186 66 55 C C 50 -
Periodontoloji Doktora 55 55 184-186 66 55 C C 50 -
Odyoloji Doktora 55 55 184-186 66 70 C C 50 -
Tıbbi Biyoloji Doktora 55 55 184-186 66 70 C C 50 -
Tıbbi Genetik Doktora 55 55 184-186 66 70 C C 50 -
Anatomi ve Klinik Anatomi Doktora 55 55 184-186 66 70 C C 50 -
Fizyoloji Doktora 55 55 184-186 66 70 C C 50 -
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora 55 55 184-186 66 70 C C 50 -
Anatomi Yüksek Lisans 60 60 198 72 Kullanılamaz C C 55 60
Beslenme ve Diyetetik Y. Lisans 55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans  60 60 198 72 Kullanılamaz C C 55 60
Farmakoloji Yüksek Lisans 60 60 198 72 Kullanılamaz C C 55 60
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans 55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Halk sağlığı Yüksek Lisans 60 60 198 72 Kullanılamaz C C 55 60
Hemşirelik Yüksek Lisans 55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Odyoloji Yüksek Lisans 60 60 198 72 Kullanılamaz C C 55 60
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans 55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans 55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans 55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans  55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Fizyoloji Yüksek Lisans 55 55 184-186 66 Kullanılamaz C C 50 55
Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans  Yabancı Dil Puanı Gerekmiyor
Egzersiz ve Sportif Per. Tezsiz Y. Lisans  Yabancı Dil Puanı Gerekmiyor
Kök Hücre ve Rej. Tıp Tezsiz Y. Lisans  Yabancı Dil Puanı Gerekmiyor

**Başkent Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yalnızca Yüksek Lisans Programlarında geçerlidir. 

**Enstitümüze daha önce başvuru da bulunmuş olup, İngilizce Yeterlik Sınavında son 3 yılda başarılı olanların tekrar sınava girmeleri gerekmez. 

 

DOKTORA PROGRAMLARIMIZ

 

Aşağıda yazılı programlar bilgi amaçlı verilmiştir, her program her dönem açılmamakta ve/veya bilgilerde değişiklik olabilmektedir. Değişiklikler güncel haliyle her dönem başında başvuru esnasında ana sayfamızda "duyurular" kısmında ilan edilmektedir. Öğrenci alımı yapılacağı zaman (güz-bahar dönemi), açılan programlar kontenjanları ile birlikte web sayfasından ilân edilecektir.

ANABİLİM DALI VE PROGRAM ADI

HANGİ PROGRAM MEZUNLARININ KABUL EDİLECEĞİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları

Protetik Diş Tedavisi (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları

Ortodonti (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından 100 üzerinden en az 70 genel not ortalaması ile mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

Pedodonti (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları

Periodontoloji (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları

 

Tıbbi Biyoloji (Doktora)
 

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Sağlık bilimleri ile ilgili dört yıllık yüksek okul veya fakülte lisans mezunu olup ; yüksek lisans derecesini 3.5 ve üstü ortalama ile tıbbi biyoloji , moleküler biyoloji, biyoteknoloji, moleküler tıp veya temel tıp bilimleri ile ilgili alanlarda tamamlamış olanlar ile Tıp Fakültesi ve Diş hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunları

Farmakoloji (Doktora)
 

Tıp Fakültesi mezunları, Eczacılık Fakültesi yüksek lisans programı mezunları

 

Halk Sağlığı (Doktora)

 

Halk Sağlığı Doktora programına Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olup Halk Sağlığı alanında yüksek lisansını tamamlamış olanlar başvurabilir. Diğer lisans programı mezunlarının başvurularının değerlendirmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.

Beslenme ve Diyetetik (Doktora)

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programı mezunları
ve "Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu" olması şartıyla farklı yüksek lisans programlarından mezun olmuş öğrencilerin, gerek duyulduğunda Bilimsel Hazırlık Programı yapması koşulu ile doktora programına başvurabilir.

Odyoloji (Doktora)

Odyoloji veya Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları yüksek lisans programı mezunları

Hemşirelik (Doktora)

Hemşirelik veya Herhangi bir Hemşirelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunları

Tıbbi Genetik (Doktora)

Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı mezunları

Anatomi ve Klinik Anatomi (Doktora) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi mezunları ile anatomi alanında yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
Fizyoloji (Doktora) Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi mezunları; Fen Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Odyoloji, Spor Bilimi bölümlerinden mezun olarak yüksek lisansını Fizyoloji, Biyofizik, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji veya Temel Tıp Bilimleri ile ilgili alanlarda tamamlamış olanlar
Mikrobiyoloji (Doktora) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunları; Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoteknoloji, Eczacılık, Sağlık Bilimleri (Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik) Fakülteleri veya Gıda Mühendisliği mezunu olup yüksek lisansı tamamlamış olanlar

 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ

ANABİLİM DALI VE PROGRAM ADI

HANGİ PROGRAM MEZUNLARININ KABUL EDİLECEĞİ

Anatomi (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunları

Beslenme ve Diyetetik
(Yüksek Lisans)

Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunları

Egzersiz ve Sportif Performans (Yüksek Lisans) Tezli-Tezsiz

Tüm Fakültelerin lisans programları mezunları (Farklı lisans programından gelen öğrenciler için 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır)

Farmakoloji (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi mezunları, Eczacılık Fakültesi mezunları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (Yüksek Lisans)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları

Halk Sağlığı (Yüksek Lisans)    Tezli-Tezsiz

Halk Sağlığı yüksek lisans programına Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olanlar. Diğer lisans programı mezunlarının başvurularının değerlendirmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.

Hemşirelik (Yüksek Lisans)

Hemşirelik lisans programı mezunları

Odyoloji (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi mezunları, Odyoloji Mezunları, Psikoloji mezunları, Biyomedikal, Biyofizik, Fizik, Akustik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans mezunları, Hemşirelik Lisans mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve İşitme Engelliler Lisans mezunları. Diğer lisans programı mezunlarının başvurularının değerlendirmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.

Tıbbi Biyoloji (Yüksek Lisans)

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Sağlık bilimleri ile ilgili dört yıllık lisans mezunları

Tıbbi Genetik (Yüksek Lisans)

Tıp Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölümlerden alınmış bir lisans diplomasına sahip olmaları.

Tıbbi Mikrobiyoloji (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoteknoloji, Eczacılık, Veterinerlik ve Sağlık Bilimleri (Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik) Fakülteleri, Gıda Mühendisliği ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölümlerden alınmış bir lisans diplomasına sahip olan öğrenciler kabul edilecektir.

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp (Yüksek Lisans) Tezli-Tezsiz Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Fen Bilimleri, Mühendislik ve Doğa/Yaşam Bilimleri, Eğitim Fakülteleri ve Biyoinformatik bölümlerinden mezun olan adaylar kabul edilir. Diğer lisans programları mezunlarının başvurularının değerlendirilmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.

Fizyoloji (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunları; Fen Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları; Mühendislik Fakültesinin Biyomedikal mezunları; Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Odyoloji, Spor Bölümü mezunları.