BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Başvuru Şartları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Başvuruların öncelikle internet üzerinden başvuru formunun doldurularak yapılması ve  “Önkayıt Başvurusu İçin İstenen Belgelerin”, Enstitümüze eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

•  Adayların aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden, karşılarında belirtilen en az puanı almış olduklarını belgelemeleri zorunludur. ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

 

ALES TÜRÜ VE PUANI

PROGRAM ADI

SAYISAL

EŞİT AĞIRLIKLI

SÖZEL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora

63

-

-

Protetik Diş Tedavisi Doktora

63

-

-

Ortodonti Doktora

63

-

-

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora

63

-

-

Beslenme ve Diyetetik Doktora

60

-

-

Farmakoloji Doktora

60

-

-

Halk Sağlığı Doktora

63

63

63

Hemşirelik Doktora

55

55

55

Pedodonti Doktora

63

-

-

Protetik Diş Tedavisi Doktora

63

-

-

Periodontoloji Doktora

63

-

-

Odyoloji Doktora

55

55

-

Tıbbi Biyoloji Doktora

60

-

-

Tıbbi Genetik Doktora 60 -

-

Anatomi Yüksek Lisans

55

-

-

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans

55

-

 

Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans

55

55

55

Farmakoloji Yüksek Lisans

55

-

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans

55

   

Halk Sağlığı Yüksek Lisans

55

55

55

Hemşirelik Yüksek Lisans

55

55

55

Odyoloji Yüksek Lisans

55

55

-

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans

55

-

-

Tıbbi Genetik Yüksek Lisans

55

-

-

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans

55 - -

 

veya; Yüksek Lisans için en az: GRE 610, GMAT 450; Doktora için en az: GRE 649, GMAT 475

• Adayların (Başkent Üniversitesi mezunları dahil), İngilizce dil sınavında aşağıda belirtilen en düşük puanı almış olduklarını belgelemeleri zorunludur.

 

Dil Sınavı

İstenen En Az Puan

Yüksek Lisans

Doktora

Farmakoloji Yüksek Lisans / Doktora

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans / Doktora

Diş Hekimliği Doktora Programları /Beslenme ve Diyetetik Doktora / Y. Lisans, Hemşirelik Doktora / Y. Lisans, Odyoloji Doktora, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Y. Lisans, Tıbbi Genetik Doktora / Y. Lisans, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans

KPDS - YDS - YÖKDİL Sağlık Bil.

60

70

60

60

55

ÜDS

60

70

60

60

55

TOEFL (CBT)

198

221

198

221

184-186

TOEFL (IBT)

72

84

72

84

66

CPE

C

C

C

C

C

FCE (ESOL)

C

C

C

C

C

Başkent Ün. İng.

Sınav Puanı *

60

-

Yüksek Lisans için
60

Yüksek Lisans için
55

 

* Yalnızca yüksek lisans programlarına başvuranlar için geçerlidir. Başkent Üniversitesi İngilizce dil sınav bilgileri (tarih, saat, yer), başvuru duyuruları yapıldığı zaman web sayfası duyurular bölümünde ilân edilecektir.

 

ÖNKAYIT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
(Tam Zamanlı Öğrenciler İçin)

1. Başvuru Formu (İnternetten doldurulacaktır.)

2. ALES Belgesinin Internet çıktısı ya da GRE veya GMAT belgesinin aslı veya aslı görülerek Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğince onaylanan örneği,

3. Yabancı Dil Belgesinin aslı veya aslı görülerek Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğince onaylanan örneği, (YDS, YÖKDİL, ÜDS ve KPDS belgesi olarak internet çıktısı geçerlidir) (Fotokopisi aday tarafından getirilir)

4. Lisans / Yüksek lisans diplomasının aslı veya aslı görülerek Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğince onaylanan örneği, (Fotokopisi aday tarafından getirilir)

5.  2 adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda ve son 6 ay içinde çekilmiş olmalı),

6. Not döküm belgesinin (transkript) aslı (100'lük sistemde not veren üniversitelerden mezun olan adayların harf notu değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Dönüşüm Tablosu esas alınır),

7. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan her biri kapalı zarf içinde 1 (bir) adet referans mektubu (mezun olduğu fakültenin anabilim dallarına başvuran Başkent Üniversitesi mezunlarından bu belge istenmez)

8. Adayın özgeçmişi (kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler, unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödül ve burslar; lisansüstü programa katılma nedenleri ve hedefler belirtilecektir.),

9. Başvuru ücreti olan … TL´nin, DENİZBANK A.Ş TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 IBAN hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslı,

10. Askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Askerlik Kurumundan alınacak “ Bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına” ilişkin belge) kesin kayıt sırasında öğrenci işleri daire başkanlığına teslim edilecektir..

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU BELGELERİ
1. Başvuru Formu (İnternetten doldurulacaktır)

2. Mezuniyet belgesinin aslı veya aslı görülerek Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğince onaylanan örneği, (Fotokopi aday tarafından getirilir)

3. 2 adet fotoğraf (4.5 cm x 6 cm boyutunda)

4. Başvuru ücreti olan … TL´nin, DENİZBANK A.Ş TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 IBAN hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, 

Özel öğrenci olarak en fazla 2 (iki) yarı yıl ders alınabilir.

Üniversitemiz Lisansüstü programlarından tam zamanlı veya özel öğrenci olarak; kayıtlı, mezun olmuş veya herhangi bir nedenle kaydı silinmiş olan öğrenciler (daha önceden başvuru ücreti yatırmış) yeniden herhangi bir lisansüstü programa tam zamanlı veya özel öğrenci olarak başvurdukları takdirde başvuru ücreti ödemeyeceklerdir.

Özel Öğrenci; Diploma adayı olmayıp, bilgisini arttırmak için belirli dersleri alan öğrencilere denir. Kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda ilişiği kesilerek, öğrencinin talebi halinde ders başarı  durumunu gösterir bir belge, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından  kendilerine verilir.
Özel Öğrenciler tam zamanlı öğrenci koşullarını yerine getirirlerse (Yabancı Dil ve ALES), başarılı oldukları dersler not döküm belgesine transfer edilir.

Enstitü programlarında özel öğrenci olarak ders alınabilmesi için bir lisans programının son sınıf öğrencisi veya lisans programından mezun olunması yeterlidir.

MÜLAKAT SINAVI

Önkayıt başvurusundan sonra adaylar, mülâkat sınavına alınacaklardır. Mülâkat sınav tarihi, saati ve yerine ilişkin bilgiler, web sayfası duyurular bölümünde ilân edilecektir. Mülâkat sınav sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi yine web sayfası duyurular bölümünden ilân edilecektir.

 

DOKTORA PROGRAMLARIMIZ

 

Aşağıda yazılı programlar bilgi amaçlı verilmiştir, her program her dönem açılmamakta ve/veya bilgilerde değişiklik olabilmektedir. Değişiklikler güncel haliyle her dönem başında başvuru esnasında ana sayfamızda “duyurular” kısmında ilan edilmektedir. Öğrenci alımı yapılacağı zaman (güz-bahar dönemi), açılan programlar kontenjanları ile birlikte web sayfasından ilân edilecektir.

ANABİLİM DALI VE PROGRAM ADI

HANGİ PROGRAM MEZUNLARININ KABUL EDİLECEĞİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları

Protetik Diş Tedavisi (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları

Ortodonti (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları

Pedodonti (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları

Periodontoloji (Doktora)

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları

 

Tıbbi Biyoloji (Doktora)
 

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Sağlık bilimleri ile ilgili dört yıllık yüksek okul veya fakülte lisans mezunu olup ; yüksek lisans derecesini 3.5 ve üstü ortalama ile tıbbi biyoloji , moleküler biyoloji, biyoteknoloji veya temel tıp bilimleri ile ilgili alanlarda tamamlamış olanlar ile Tıp Fakültesi ve Diş hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunları

Farmakoloji (Doktora)
 

Tıp Fakültesi mezunları, Eczacılık Fakültesi yüksek lisans programı mezunları

 

Halk Sağlığı (Doktora)

 

Halk Sağlığı Doktora programına Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olup Halk Sağlığı alanında yüksek lisansını tamamlamış olanlar başvurabilir. Diğer lisans programı mezunlarının başvurularının değerlendirmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.

Beslenme ve Diyetetik (Doktora)

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programı mezunları
ve “Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu” olması şartıyla farklı yüksek lisans programlarından mezun olmuş öğrencilerin, gerek duyulduğunda Bilimsel Hazırlık Programı yapması koşulu ile doktora programına başvurabilir.

Odyoloji (Doktora)

Odyoloji veya Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları yüksek lisans programı mezunları

Hemşirelik (Doktora)

Hemşirelik veya Herhangi bir Hemşirelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunları

Tıbbi Genetik (Doktora)

Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı mezunları

 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ

ANABİLİM DALI VE PROGRAM ADI

HANGİ PROGRAM MEZUNLARININ KABUL EDİLECEĞİ

Anatomi (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunları

Beslenme ve Diyetetik
(Yüksek Lisans)

Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunları

Egzersiz ve Sportif Performans (Yüksek Lisans) Tezli-Tezsiz

Tüm Fakültelerin lisans programları mezunları (Farklı lisans programından gelen öğrenciler için 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanır)

Farmakoloji (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi mezunları, Eczacılık Fakültesi mezunları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (Yüksek Lisans)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunları

Halk Sağlığı (Yüksek Lisans)    Tezli-Tezsiz

Halk Sağlığı yüksek lisans programına Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olanlar. Diğer lisans programı mezunlarının başvurularının değerlendirmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.

Hemşirelik (Yüksek Lisans)

Hemşirelik lisans programı mezunları

Odyoloji (Yüksek Lisans)

Tıp Fakültesi mezunları, Odyoloji Mezunları, Psikoloji mezunları, Biyomedikal, Biyofizik, Fizik, Akustik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans mezunları, Hemşirelik Lisans mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve İşitme Engelliler Lisans mezunları. Diğer lisans programı mezunlarının başvurularının değerlendirmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.

Tıbbi Biyoloji (Yüksek Lisans)

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Sağlık bilimleri ile ilgili dört yıllık lisans mezunları

Tıbbi Genetik (Yüksek Lisans)

Tıp Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölümlerden alınmış bir lisans diplomasına sahip olmaları.

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp (Yüksek Lisans) Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Fen Bilimleri, Mühendislik ve Doğa/Yaşam Bilimleri, Eğitim Fakülteleri ve Biyoinformatik bölümlerinden mezun olan adaylar kabul edilir. Diğer lisans programları mezunlarının başvurularının değerlendirilmesinde ilgili Anabilim Dalının kararına uyulur.